Decalex advocatenkantoor

Materies

Kantoor Decalex behandelt een waaier aan uiteenlopende materies. Hieronder vindt u slechts enkele voorbeelden. Neem contact op om te informeren of wij u verder kunnen helpen. Als dit niet het geval is, beschikken wij over een uitgebreid netwerk om u door te verwijzen naar een specialist ter zake.

Familierecht

 • Advies inzake huwelijk, wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning
 • Echtscheiding, beëindiging wettelijke of feitelijke samenwoning
 • Verblijfsregeling kinderen
 • Onderhoudsgeld
 • Adoptie, afstamming
 • Schenkingen en erfenissen

Burgerlijk recht

 • Voorlopig bewind
 • Huur, mede-eigendom, erfdienstbaarheden
 • Burenhinder
 • Bouw- en aannemingsrecht

Jeugdrecht

 • Politieverhoor
 • Herstelbemiddeling
 • Verdediging van de minderjarige voor de Jeugdrechtbank
 • Bijstand van de ouders voor de Jeugdrechtbank

Verkeersrecht

 • Verdediging voor de Politierechtbank bij verkeersovertredingen en –ongevallen
 • Burgerlijke partijstelling

Strafrecht

 • Verdediging voor de Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, Correctionele Rechtbank, Hof van Assisen
 • Burgerlijke partijstelling
 • Bijstand bij verhoor
 • Bijstand bij de Strafuitvoeringsrechtbank

Handelsrecht

 • Factuurinvorderingen en –betwistingen
 • Handelsovereenkomsten
 • Opstellen algemene voorwaarden

Sociaal recht

 • Collectieve schuldenregeling – Schuldbemiddeling
 • Arbeidsrecht (arbeidsongevallen, ontslag)
 • Sociale zekerheidsrecht (beroepsziekten, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, leefloon)

 

 

Decalex

Bruggestraat 44 bus 1
8830 Hooglede
T 051 81 35 18
M 0474 26 85 43
dimitri@dcla.info