Materies

Familierecht

 • Huwelijk, dringende en voorlopige maatregelen
 • Echtscheiding, vorderingen tot het bekomen van onderhoudsgeld, verblijfsregeling kinderen
 • Adoptie, afstamming
 • Schenkingen en erfenissen
 • Voorlopig bewind

Vastgoed

 • Huur (woninghuur, handelshuur, gemene huur, pacht), mede-eigendom, erfdienstbaarheden
 • Bouwrecht
 • Stedenbouw (geschillen omtrent bouwvergunningen, beroep bij de Bestendige Deputatie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen)
 • Milieurecht

Strafrecht

 • Verdediging van de inverdenkinggestelde/beklaagde (Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, Correctionele Rechtbank, Hof van Assisen)
 • Burgerlijke partijstelling (Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, Correctionele Rechtbank, Hof van Assisen)
 • Strafuitvoering (Strafuitvoeringsrechtbank, Commissie Bescherming Maatschappij)

Verkeersrecht

 • Verdediging voor de Politierechtbank bij verkeersovertredingen en –ongevallen
 • Burgerlijke partijstelling

Aannemingsrecht

Incasso

 • Factuur-invorderingen en –betwistingen

Handelsrecht

 • Handelsovereenkomsten, mededingingsrecht, handelspraktijken, consumentenrecht, bank- en kredietrecht
 • Vennootschapsrecht

Insolventierecht

 • Collectieve schuldenregelingen
 • Faillissementen
 • Ondernemingen in moeilijkheden

Sociaal recht

 • Arbeidsrecht (arbeidsongevallen, ontslag)
 • Sociale zekerheidsrecht (beroepsziekten, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, leefloon)

Beslag- en executierecht

Verzekeringsrecht