Kantoor

DECALEX is een jong, dynamisch advocatenkantoor dat werd opgericht op 1 september 2013.
Terwijl LEX Latijn is voor “de wet”, onze leidraad, verwijst DECA niet alleen naar onze namen, maar tevens naar het Griekse “tien”.

Voor ons een handig bruggetje om ons kantoor aan de hand van tien kernbegrippen samen te vatten:

Persoonlijke benadering

Ook al krijgt uw dossier ongetwijfeld een nummer, ons kantoor garandeert u een persoonlijke aanpak. Dossierkennis zorgt uiteraard voor een meerwaarde, dus uw dossier wordt bij voorkeur door een en dezelfde advocaat beheerd. (interne weekvergadering)

Transparantie

DECALEX hecht veel belang aan transparantie inzake erelonen. Hiermee bedoelen wij dat wij ook vóór en tijdens een procedure correcte informatie geven over onze erelonen en kosten. In samenspraak met onze cliënten kan worden gewerkt met voorschotten en/of tussentijdse betalingen. De cliënt kan ook ten allen tijde een stand van zaken opvragen, zodat alles overzichtelijk blijft.

Know how

Recht is geen vaststaand gegeven, maar ontwikkelt zich dagelijks. Zo telde het Belgisch Staatsblad in 2012 ongeveer 90.000 pagina’s. Door middel van permanente bijscholing en abonnementen op verschillende juridische tijdschriften zorgen we ervoor dat ons kantoor up to date blijft.

Bereikbaarheid

DECALEX zorgt voor een vlotte bereikbaarheid op twee domeinen. Eerst en vooral is DECALEX tijdens de kantooruren permanent bereikbaar via telefoon of via mail.
Daarnaast heeft DECALEX vestigingen te HOOGLEDE en te OOSTKAMP. Consultaties kunnen op beide adressen doorgaan, naargelang de wensen van de cliënt.

Voor iedereen

DECALEX benadrukt dat iedereen recht op verdediging heeft, ongeacht de feiten, maar vooral ook ongeacht de financiële situatie. Dit betekent dat ook pro-Deo-dossiers door ons kantoor worden behandeld. Bij ontvangst van de dienstige administratieve stukken wordt een pro-Deo-aanvraag gericht aan het Bureau voor Juridische Bijstand. Bij een positieve beslissing kan het dossier verder kosteloos worden behandeld. Bij een negatieve beslissing zal in samenspraak met de cliënt worden beslist of het dossier verder tegen betaling wordt beheerd.

Ruim aanbod

Ons kantoor behandelt dossiers in de meest uiteenlopende materies. Op deze site vindt u onder de rubriek “materies” een waaier aan voorbeelden, doch deze zijn niet-limitatief. Indien een materie evenwel niet tot onze specialiteiten zou behoren, werken wij samen met een specialist terzake, zodat u optimaal geholpen wordt.

Eenvoud

Advocaten hebben, net zoals artsen trouwens, de reputatie om de dingen, vaak nodeloos, ingewikkeld te maken. Juridische begrippen kunnen vaak niet worden vermeden, maar het is de bedoeling van ons kantoor om advies te verlenen “in mensentaal”.

Beroepsgeheim

Een van de basisprincipes van ons beroep, maar absoluut nogmaals het vermelden waard. De drempel van een advocatenkantoor ligt vaak, figuurlijk dan toch, te hoog. Mensen durven soms de stap niet zetten, ook al omdat sommige zaken nu eenmaal delicaat zijn of gevoelig liggen. Het is onze plicht om hiermee discreet om te springen en het beroepsgeheim zo in te vullen dat elk vorm van privacy gerespecteerd wordt.

Correct advies

Op het eerste zicht de logica zelf, maar hiermee bedoelen we dat we enkel adviseren in uw belang. Dit betekent ook dat geen nutteloze procedures zullen worden opgestart, zodat ook daarmee gepaard gaande kosten worden vermeden.

Gedreven

Een jong, dynamisch kantoor wordt gekenmerkt door motivatie en gedrevenheid. Dit houdt in dat uw dossier met de gepaste snelheid wordt geactiveerd en niet nodeloos zal aanslepen.